Hatha Yoga
Veel mensen leven erg naar buiten gericht. We reageren vaak onbewust op de ontelbare prikkels die op ons afkomen. Dit onbewust
reageren kost erg veel energie. We voelen ons daardoor ontevreden en moe of uitgeput.. We hebben het gevoel dat we geleefd
worden en niet tot rust kunnen komen.

Wat kan Hatha yoga je bieden?
Hatha yoga leert je een manier waardoor je tot jezelf komt door:
-naar binnen te keren en contact te maken met je eigen lichaam,
-te leren ontspannen door aandachtig te zijn,
-je bewust te worden welke spieren of gebieden in het lichaam gespannen zijn,
-te ontdekken waar je grenzen zijn m.b.t. spanningen.
-het belang van de adem te ontdekken in het bewerkstelligen van ontspanning.

Lesopbouw
Een les bestaat uit een reeks lichaamshoudingen die een genezende werking hebben op de lichaamsfuncties. De aandacht waarmee je
de houding uitvoert en de mate van spanning in je spieren bepalen de heilzame werking. Het ontwikkelen van kracht en stevigheid in je
lichaam is een belangrijk onderdeel van yoga. Belangrijk is dat je niets forceert, maar respect hebt voor je eigen grenzen. In de lessen
leer je hoe je dit het beste kunt doen Tijdens de les wordt ook veel aandacht besteedt aan de ademhaling. Je leert deze zo natuurlijk
mogelijk te laten zijn en het vanzelf komen en gaan van de adem tijdens de houding waar te nemen.
In de les is ook tijd voor een meditatieoefening waarin je je lichaam en geest voorbereidt op het naar binnen keren met alle aandacht
voor het eigen lichaam. De les wordt beeindigd met een ontspanningsoefening waarin je lichaam volledig tot rust komt.
Yogacentrum Doetinchem
Wineke ten Broeke  -  Hackfort 10  -  7006 JC  Doetinchem  -  0314-342749
WEBSITE MADE BY REFLEXBLUE